Zpět do obchodu

Registrace

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

IOCB TECH s.r.o.
28934024
se sídlem Praha 6 - Dejvice, Flemingovo nám. 542/2, PSČ 160 00
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 154081
(dále jen „Společnost“)

 

Společnost je provozovatel e-shopu na webových stránkách www.iocbstore.cz (dále jen „E-shop“). 

V rámci provozu E-shopu a prodeje zboží na E-shopu zpracovává Společnost některé osobní údaje kupujících a zájemců o zboží prezentovaném v E-shopu. 

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud kupující nebo zájemce o zboží prezentovaném na E-shopu kontaktuje Společnost za účelem získání informací v rámci prezentací zboží na E-shopu prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách E-shopu nebo prostřednictvím kontaktů umístěných na webových stránkách E-shopu, bude Společnost pracovat s kontaktními údaji, které jí uvedené osoby sdělí, a to zejm. jméno a příjmení kontaktující osoby, e-mailová adresa kontaktující osoby, telefonní číslo kontaktující osoby.

Tyto osobní údaje uchovává Společnost z důvodu další domluvy s kontaktující osobou ohledně zboží a jeho možné koupě.   

Jedná se o zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na žádost kontaktující osoby.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu zboží na E-shopu

Pokud kupující vyplní objednávkový formulář, tedy bude mít zájem koupit na E-shopu zboží, bude Společnost pracovat s údaji, které kupující vyplní do objednávkového formuláře, zejm. jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a to za účelem identifikace kupujícího pro uzavření smlouvy, za účelem dodání zboží a za účelem komunikace ohledně stavu objednávky, uzavření smlouvy, případně ohledně reklamací nebo zodpovězení dotazů kupujícího.

Osobní údaje bude Společnost dále zpracovávat pro splnění zákonných povinností, zejména pro účetní a daňové účely, a jiné právní povinnosti.

Jedná se o zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právní povinnosti prodávajícího.

C. Zpracování osobních údajů pro účely obchodních sdělení

Pokud kupující nezakázal v průběhu uzavírání smlouvy, případně kdykoli později, užití e-mailové adresy pro účely rozesílání obchodních sdělení, včetně tzv. newsletteru, je Společnost oprávněna e-mailovou adresu kupujícího využívat pro rozesílku obchodních sdělení Společnosti, zejm. sdělení souvisejících se službou či zbožím zahrnutými v E-shopu.

Toto umožňuje ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud to kupující při nákupu zboží nezakázal.

Z rozesílky se kupující může kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu v e-mailu nebo přímým kontaktem prodávajícího na e-mailové adrese hello@iocbstore.cz.

II. Doba zpracování osobních údajů.

V případě kontaktování Společnosti pro získání informací a poskytnutí osobních údajů dle bodu I písm. A je doba zpracování osobních údajů po dobu 1 roku od kontaktování Společnosti ze strany kontaktující osoby.

V případě nákupu na E-shopu je doba zpracování osobních údajů po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkonu nebo obhajobu právních nároků.

Společnost má dále zákonnou povinnost uchovávat osobní údaje kupujících 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad.

V případě, že kupující udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Společnost dále zpracovávat osobní údaje kupujících za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu.

III. Kdo se k datům dostane?

Data k výše uvedeným osobním údajům jsou evidována u prodávajícího, přičemž k uvedeným datům se mohou dostat s prodávajícím spolupracující fyzické a právnické osoby:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
 • výrobci či poskytovatelé licenčních a jiných práv, týkajících se prodávaných výrobků a služeb (zejm. Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, v. v. i., se sídlem Flemingovo náměstí 542/2, 160 00 Praha 6, IČ 61388963)
 • osoby poskytující účetní služby Společnosti
 • poskytovatel e-mailingové služby Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

 • správce E-shopu www.iocbstore.cz

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

IV. Další informace pro kupující

Ve Společnosti není jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Ve Společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

V případě jakýchkoli dotazů či požadavku na výmaz či úpravu nepřesných dat je možné obrátit se na Společnost prostřednictvím e-mailu hello@iocbstore.cz

V. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webových stránek E-shopu stahují do zařízení kupujícího. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami a zapamatování si preferencí osoby navštěvující webové stránky. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené osobě navštěvující webové stránky.

Na webových stránkách E-shopu jsou použity následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory jsou spuštěny pouze s předchozím souhlasem návštěvníkem webových stránek.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají zájmu a online chování návštěvníků webových stránek. Tyto soubory jsou spuštěny pouze s předchozím souhlasem návštěvníků webových stránek.

Soubory cookies mohou rovněž používat třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb), včetně přístupu k údajům shromažďovaným cookies na webových+ stránkách.

V rámci E-shopu jsou používané zejména následující soubory cookies:

 

Technický název
Vydavatel
Účel o popis cookies
Doba trvání
CookiesConsent
Shoptet
Souhlas s použitím cookies
Do 6 měsíců
pcart
Shoptet
Spojuje uživatele s jeho aktuálním košíkem
Do 1 měsíce
PHPSESSID
Shoptet
Session návštěvníka
Po dobu návštěvy E-shopu

 

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies mohou být osobou navštěvující webové stránky následně odmítnuty či jejich nastavení může daná osoba upravit v nastavení internetového prohlížeče.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích jsou uvedeny na následujících odkazech:

VI. Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR dává právo kupujícím nebo osobám kontaktujícím Společnost prostřednictvím kontaktů umístěných na webových stránkách E shopu obrátit se na Společnost a chtít informace,

 • jaké jejich osobní údaje Společnost zpracovává,
 • vyžádat si u Společnosti přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • vyžádat si kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po Společnosti v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech mají právo na přenositelnost osobních dat.      

Osoba poskytující osobní údaje Společnosti má právo proti zpracování na základě oprávněného zájmu vznést námitku.

V případě porušení povinností ze strany Společnosti ohledně nakládání s osobními daty, má osoba poskytující osobní údaje Společnosti právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 3. 2023.